پیش راه اندازی و راه اندازی سکوهای نفتی بهرگانسر


پیش راه اندازی و راه اندازی سکوهای نفتی بهرگانسر
نوع قرارداد : Commissioning & Startup & Handover
کارفرما : شرکت تأسیسات دریایی ایران
تاریخ انجام : 1387

معرفی پروژه

مجتمع دریایی بهرگانسر قدیمی ترین منطقه نفتی دریایی ایران می باشد که با توجه به صدمات ناشی از جنگ سکوهای جدید نفتی توسط شرکت تأسیسات دریایی ایران ساخته و در سال 85 نصب گردیدند.

شرح کار پروژه

انجام عملیات پیش راه اندازی و راه اندازی و استارت آپ و تحویل  سکوهای  نفتی جدید بهرگانسر

تصاویر پروژه