ترمیم و نوسازي اسکله هاي نفتی C5&C1 بندر شهید باهنر


ترمیم و نوسازي اسکله هاي نفتی C5&C1 بندر شهید باهنر
نوع قرارداد : Procurement & Construction
کارفرما : شرکت کران دریا- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
تاریخ شروع : 1386

معرفی پروژه

اسکله های نفتی C1  و C5 در بندر شهید باهنر در استان هرمزگان قرار دارند و توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران جهت تبادلات محصولانت نفتی استفاده می شوند.

شرح کار پروژه

اجرای عملیات ترمیم، ساخت و نصب عناصر سازه ای و سیستم های پهلوگیری و مهاری اسکله و تأسیسات روشنایی ، آبرسانی، اطفاء حریق و انتقال محصولات نفتی و اتاق کنترل، رنگ آمیزی، حفاظت کاتدی

تصاویر پروژه