نصب پهلوگیر 58 تنی SPP1


نصب پهلوگیر 58 تنی SPP1
نوع قرارداد : تامین شناور و نصب در دریا
کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران
تاریخ انجام : 1389

معرفی پروژه

میدان نفتی سروش از جمله میدان های نفتی ایران در خلیج فارس است که در 83 کیلومتری جنوب غربی جزیره خارگ در استان بوشهر قرار دارد.

شرح کار پروژه

 نصب بوت لندینگ 58 تنی سکوی سروش به درخواست شرکت نفت فلات قاره ایران با کرین بارج کرایک

تصاویر پروژه