عملیات اجرائی تاسیسات اسکله دو منظوره پالایشگاه لاوان


عملیات اجرائی تاسیسات اسکله دو منظوره پالایشگاه لاوان
نوع قرارداد : Procurement & Construction
کارفرما : شرکت پارس اسکله
تاریخ شروع :

معرفی پروژه

شرح کار پروژه
تصاویر پروژه