ساخت و تجهیزسوئیچگیر ایستگاه تقویت فشار گاز پاتاوه


ساخت و تجهیزسوئیچگیر ایستگاه تقویت فشار گاز پاتاوه
نوع قرارداد : Procurement & Construction
کارفرما : منطقه 2 شرکت انتقال گاز ایران
تاریخ شروع : 1397

معرفی پروژه

ایستگاه تقویت فشار گاز پاتاوه در مسیر خط لوله اصلی انتقال گاز از جنوب به شمال کشور و در 50 کیلومتری شهرستان یاسوج قرار دارد.

شرح کار پروژه

اجرای کامل عملیات تدارکات و ساخت ساختمان سوئیچ گیر، خرید و نصب تابلوهای MV و LV ، باتری شارژر، UPS و ترانس ها و پیش راه اندازی و راه اندازی و تحویل به کارفرما.

تصاویر پروژه