اخبار و رویدادها
در مراسم جشن پایان سال، طبق روال سال های گذشته، کارمند نمونه شرکت معرفی و مراسم تجلیل و قدردانی از ایشان بعمل آمد.
بنا به رسم هر سال، با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و همچنین سالگرد تأسیس شرکت، مراسم جشن پایان سال با حضور همکاران گرامی برگزار گردید.