معرفی کارمند نمونه

در مراسم جشن پایان سال، طبق روال سال های گذشته، کارمند نمونه شرکت معرفی و مراسم تجلیل و قدردانی از ایشان بعمل آمد.