جشن پایان سال

بنا به رسم هر سال، با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و همچنین سالگرد تأسیس شرکت، مراسم جشن پایان سال با حضور همکاران گرامی برگزار گردید.